"Kompositioner" 2 st signerade litografi 79 53/60, diam 23 cm, inkl ram 53x43 cm

"Kompositioner" 2 st signerade litografi 79 53/60, diam 23 cm, inkl ram 53x43 cm

**"Kompositioner" 2 st signerade färglitografier av oidentifierad konstnär. Litografierna är signerade 53/60, samt av en oidentifierad konstnär 79 i m


More things of interest:
"Kompositioner" 2 st signerade litografi 79 53/60, diam 23 cm, inkl ram 53x43 cm

"Kompositioner" 2 st signerade litografi 79 53/60, diam 23 cm, inkl ram 53x43 cm

**"Kompositioner" 2 st signerade färglitografier av oidentifierad konstnär. Litografierna är signerade 53/60, samt av en oidentifierad konstnär 79 i m

More things of interest:

That's all for now!

Sorry! None of those are for sale right now...